Ποιοι Είμαστε

Η CNK Consulting είναι μία εταιρεία που λειτουργεί ως ασφαλιστικός πράκτορας και σύμβουλος διαχείρισης κινδύνων. Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες Ασφαλιστικές Υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Σκοπός μας είναι να ελαχιστοποίησουμε τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δίνουμε την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων, παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις νέες τάσεις της αγοράς. 

Με την προσωπική μας επαφή και την φυσική μας παρουσία κάθε στιγμή όταν μας χρειασθείτε, οι υπηρεσίες μας και το προσωπικό μας βρίσκονται στην διάθεση σας προκειμένου βρούμε το κατάλληλο προϊόν ,στην σωστή τιμή και να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο που μπορεί να σας συμβεί.

Χάρη στην βαθιά γνώση των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, εντοπίζουμε, μελετούμε, αναλύουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες έτσι ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν και σας εγγυόμαστε δίκαιη και άμεση αποζημίωση.

Η Αποστολή μας

Η αποστολή της CNK Consulting είναι να παρέχει καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα που θα εξασφαλίζουν τους πελάτες της από οποιδήποτε κίνδυνο.

Υπευθυνότητα

Η εταιρεία μας δρα υπεύθυνα προς όλα τα εμπλεκόμενά της μέρη, με ξεκάθαρες διαδικασίες, υπεύθυνες πρακτικές και ενέργειες.

Αξίες

Οι αξίες που στηρίζεται η εταιρεία μας είναι η υπευθυνότητα, η εχεμύθεια, η καινοτομία, η απόδοση και η ακεραιότητα.

Υπηρεσίες

Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες βασισμένες στος ανάγκες σας.

Υγείας – Ζωής

Ευέλικτα προγράμματα Ζωής και Υγείας που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σας

Επενδυτικά – Αμοιβαία

Προσφέρουμε προγράμματα που μεγιστοποιούν την απόδοση των επενδύσεών σας

Ομαδικά Προγράμματα Ασφαλίσεων

H εταιρεία μας προσφέρει ομαδική ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού που δίνει προστιθέμενη αξία σε κάθε επιχείρηση.

Γενικές Ασφαλίσεις

Ασφαλίσεις αυτοκινήτου, κατοικιών, επιχειρήσεων, μεταφορών, airbnb, χρηματικής απώλειας

Προσωπικών Ατυχημάτων

Προσφέρετε ένα αίσθημα ασφάλειας σε εσάς ή/και στην οικογένειά σας

Κεφάλαια Ανικανοτήτων

Προβλέψτε τα απαραίτητα κεφάλαια που θα βοηθήσουν να αποκατασταθεί η οικονομική σας ισορροπία

Συνταξιοδοτικά Aποταμιευτικά

Αποκτήστε Σύνταξη που θα καλύπτει όλες τις μελλοντικές οικονομικές σας ανάγκες