Υγείας – Ζωής

Ευέλικτα προγράμματα Ζωής και Υγείας που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σας

Επενδυτικά – Αμοιβαία

Προσφέρουμε προγράμματα που μεγιστοποιούν την απόδοση των επενδύσεών σας

Ομαδικά Προγράμματα Ασφαλίσεων

H εταιρεία μας προσφέρει ομαδική ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού που δίνει προστιθέμενη αξία σε κάθε επιχείρηση.

Γενικές Ασφαλίσεις

Ασφαλίσεις αυτοκινήτου, κατοικιών, επιχειρήσεων, μεταφορών, airbnb, χρηματικής απώλειας

Προσωπικών Ατυχημάτων

Προσφέρετε ένα αίσθημα ασφάλειας σε εσάς ή/και στην οικογένειά σας

Κεφάλαια Ανικανοτήτων

Προβλέψτε τα απαραίτητα κεφάλαια που θα βοηθήσουν να αποκατασταθεί η οικονομική σας ισορροπία

Συνταξιοδοτικά Aποταμιευτικά

Αποκτήστε Σύνταξη που θα καλύπτει όλες τις μελλοντικές οικονομικές σας ανάγκες